Rimsan

Antipas boya

İç ve dış mekanlardaki tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır. Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturur. İyi yapışma ve örtücülük özelliğine sahip metal astarıdır.

RİMSAN Hammerton Boya

Metal səthlərin işlənməsində aradan götürülə bilməyən qüsurları və nahamarlıqları çox asanlıqla örtür. Səthə dekorativ görüntü verir. Hətta nahamar səthə yaxşı yapışır. Nəmə davamlılığı yüksəkdir, parlaqlığı uzun müddətlidir. Tez quruyandır.

RİMSAN Mat Boya

Örtücülüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır.

RİMSAN Parke Cam Cila

Fiziki və kimyəvi təsirlərə dayanıqlıdır, örtücüdür və sərtdir. Suya davamlıdır.

RimAkril

Rimakril boya hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan suya davamlı və atmosfer təzyiqlərinə dayanıqlı, dekorativ fasad boyasıdır.

RimAstar

RİMAstar, Suvaq, beton, kərpic və bənzəri səthlərdə ilk astar olaraq istifadə üzərinə gələcək son qat boyalar üçün möhkəm bir zəmin hazırlayar və sonkat boyanın sərfini aşağı salır. Silikon ehtiva etdiyindən su itələyici xüsusiyyətə malikdir. Suyu keçirməz və su buxarı keçiriciliyi sayəsində nəmin çölə atılmasını təmin edər. Çox yaxşı örtmə və yapışma gücünə malikdir. İlk dəfə…

RimPlastik

RİMPlastik boya hər növ səthə yapışan, çatlamayan, fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan dayanıklı, dekorativ iç səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir.

RimPlus

RIMPlus boya hər növ səthə yapişma gücü yüksək olan, çatlamayan, fırça və rulo izi bıraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan dayanıklı, dekorativ iç səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir, yuyulabilir, tərkibindəki silikon sayəsində rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsinin qarşısını alır.

RimSilan

RİMSİLAN boya hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan, fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan, suya və atmosfer təsirlərinə davamlı, dekorativ , çöl səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir və tənəffüsetmə xüsusiyyəti ilə divardaki rütubətin çölə çıxmasını təmin edir. Tərkibindəki silikon sayəsində rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsini qarşısına alır.

RİMSAN Dolgulu Tutkal

PANTUTKAL kağız, taxta və mebel sənayesində istifadə olunur. Lazım olduqda su ilə həll olunur. Taxta, örtmə, formika və sunta kimi materialların yapıştırmada istifadə mebel tutkalıdır. Bakterioloji təsirlərə dayanıqlıdır. Kiflənməz. Qoxusuz və zəhərsizdir.