RimAkril

Akril əsaslı suda həll
olunmuş mat fasad boyasıdır.
TDS

Rimakril boya hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan suya davamlı və atmosfer təzyiqlərinə dayanıqlı, dekorativ fasad boyasıdır.