RİMSAN Hammerton Boya

Sitren alkid əsaslı, çəkiclənmiş metal görünümlü,
hava qurumalı son qat hammerton boyadır
TDS

Metal səthlərin işlənməsində aradan götürülə bilməyən qüsurları və nahamarlıqları çox asanlıqla örtür. Səthə dekorativ görüntü verir. Hətta nahamar səthə yaxşı yapışır. Nəmə davamlılığı yüksəkdir, parlaqlığı uzun müddətlidir. Tez quruyandır.