Selülozik vernik

Nitrosellülozik əsaslı tez
quruyan son qat lakıdır.
TDS

Daxili istifadə üçün mebel və dekorasiya işlərində, haşiyə və örtük
kimi hər cür taxta səthlərdə son qat kimi stifadə olunur. Cızılma və zərbəyə
davamlı, şəffaf, parlaq, mat, ipək mat görüntü verir. Taxtanın rəng və canlılığını
önə çıxarır.