Panparlaq

Rəng: Rəng kataloquna baxın.
Parlaqlıq: Parlaq qatı maddə,
% (ağırlıq): 45-50.
Sıxlıq (q/sm3, 20 °C): 1.18-1.22 .
Yapışqanlıq (KU , 25°C): 75-85 PH (25°C): 8.0-9.0
TDS

Tərkibində həlledici maddə olmadığından, su ilə durulaşdırıldığı üçün qoxusuzdur, insan səhhətinə və ətraf mühitə zərər verməz. Parlaq strukturu və içərisində qətranın suyu itələmə və buxar keçiriciliyini artırma xüsusiyyəti sayəsində yüksək davamlılığa malikdir. Saralmağa qarşı müqaviməti güclüdür. Yüksək tətbiq edilmə və tez quruma xüsusiyyəti ilə zamana və işə qənaət edər. Ultrabənövşəyi şüaya və işığa davamlıdır. Zaman keçsə də parlaqlılığını itirməz və saralmaz. Doldurulma və astarlama prosedurları edilmiş suvaq, beton, etemit, gips kimi materiallar, taxta və metal, iç və çöl səthlərə tətbiq edilir.