Panda yat vernik

Parlaklık : Parlak
Katı madde,% (ağırlıkça ) : 55 + 2
Yoğunluk (g/cm3 ,20ºC) : 0.92 + 0.02
Viskozite (DIN Cup 4, sn.,20ºC) : 90-140
TDS

PANDA YAT VERNIK – Tək komponentli uretan-alkid əsaslı suya davamlı parket lakıdır. Fiziki və kimyəvi təsirlərə dayanıqlıdır, örtücüdüe və sərtdir. Suya davamlıdır. Hər növ ağac səthlərin sudan və rütubətdən qorunması üçün istifadə olunur. Həlledici: Sentetik tiner. Sərfiyyat: tək qatda: 17m2/l.