Panda sellülozik boya

Sellülozik əsaslı, olduqca tez
quruyan son qat boyadır.
TDS

“Panda Sellülozik Boya” olduqca mükəmməl yayılan, yüksək örtmə gücünə sahib, sərt və cızılmalara dayanıqlı bir qat yaradır, rəng və parlaqlığını uzun müddət qoruyur. Fiziki təsirlərə dayanıqlıdır. Daxili istifadə məqsədli mebel və dekorasiya işlərində, MDF, preslənmiş taxta və hər növ taxta səthlərdə istifadə olunur. Həmçinin metal səthlər üçün də istifadə oluna bilər.