Panda super mat boya

Alkid əsaslı son qat mat boyadır.
TDS

Örtücülüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır.