Wood care and colourant

Alkid qətran əsaslı, yüksək yayılma
gücünə malik dekorativ taxta
qoruyucusudur.
TDS

Taxtanın zədələyən və taxtanln rəngini dəyişdirən kif göbələyinə
qarşımükəmməl qoruyucudur. Yüksək yayılma gücü ilə taxtanın dərininə nüfuz edir.
Ultrabənövşəyi şüalara qarşı dayanıqlı, yüksək keyfiyyətli şəffaf piqmentlər ehtva etdiyindən
rəngləri solmaz və taxtanın təbii görüntüsünü örtməz. Taxtanın müqavimətini artırdığı kimi
üzərinə çəkiləcək lak və ya boya üçün bağlayıcı təbəqə yaradır. Qısa quruma zamanı rütubət
tənzimləyici və mükəmməl hopma xüsusiyyətinə malikdir.