Panda

“Panda Boya”nı digər boya firmalarından fərqləndirən ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də kütləvi satış prinsipi əvəzinə keyfiyyətli satış prinsipinə əsaslanmasıdır. Istehsaldan məhsulun son istifadəsinə qədər olan müddəti nəzarətdə saxlayaraq məhsulun keyfiyyətini daima yüksəkdə tutmaq bizim ən başlıca iş amilimizdir.