TİKİNTİ MATERİALLARI

TİKİNTİ MATERİALLARI
Oğuz r-nu.,Kərimli kəndi