SƏDƏRƏK TİCARƏT MƏRKƏZİ

SƏDƏRƏK TİCARƏT MƏRKƏZİ
Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan