Super lüx parlaq boya

Alkid əsaslı son qat
parlaq boyadır.
TDS

Örtücülüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır.