Selülozik boya

Səthin əmicilik qabiliyyətindən
asılı olaraq tək qatda
8-10 m2 /L – dir.
TDS

Daxili və çöl işlərində mdf, taxta, ağac, metal, mebel və dekorasiya işlərində son qat boya kimi istifadə olunur.