Selülozik vernik

Səthin əmicilik qabiliyyətindən
asılı olaraq tək qatda
7-8 m2 /L – dir.
TDS

Daxili və çöl işlərində: mdf, taxta, ağac, parket, mebel və dekorasiya işlərində haşiyə və örtülmə kimi hər növ səthlərdə son qat kimi tətbiq olunur. Cızılma və zərbəyə davamlı, şəffaf, parlaq, mat, ipək-mat görüntü verir. Rəng və canlılığı önə çıxarır.